Атомна енергетика

Ядерна енергія і розповсюдження ядерної зброї

Будь-який цикл ядерного пального цивільного призначення, а деякі його елементи в особливості, наражають світ на певні ризики, пов’язані з безпекою. Ядерні матеріали, ядерні ноу-хау і технології можуть поширюватися. Експерти з ядерних питань можуть подорожувати або мігрувати. Це є, і проце відомо вже протягом десятиліть. Історія надає нам красномовні приклади. Саме існування широкого спектру попереджувальних
заходів, таких як політика нерозповсюдження, спеціальні заходи по контролю експорта, відбір персоналу, і програми надійності штатних працівників є самі по собі додатковим доказом того, що ризики розповсюдженні є реальними.

Протягом періоду холодної війни тривоги щодо ядерної “дифузії” чи “поширення” зосереджувалися на державах, які намагалися отримати матеріали, технологію або ноу-хау для ядерної зброї. Багато різних країн і їхні ядерні програми попали під підозру. В шестидесятих і на початку семидесятих Німеччина, Індія, Японія і Швеція були між країнами, на які дуже пильно дивилися. В середині семидесятих і протягом восьмидесятих Аргентина, Бразилія, Єгипет, Індія, Іран, Ірак, Пакистан, Південна Корея, Тайвань і Південна Африка були тими країнами, щодо яких існувало занепокоєння. Від дев’яностих Іран, Ірак, Пакистан і Південна Корея перебувають на верхніх рядках списку. Майже до всіх неядерних країн, які розпочинали або велироботу над коротко- або довготерміновими програмами в галузі ядерних дослідженьабо ядерної енергії, були питання щодо їх ядерних намірів.

Ядерна енергія і розповсюдження ядерної зброї